LUÔN CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ KỈ LUẬT LAO ĐỘNG

      Ngày 06/01/2023, với mục tiêu giúp cán bộ, công nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào công ty, nâng cao tinh thần gắn bó, hiểu biết thêm về công ty, đồng thời nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng hành chính và phòng giám sát phối hợp tổ chức khóa huấn luyện “An toàn vệ sinh lao động” cho cán bộ, nhân viên mới vào làm tại công ty.

shengli-antoanlaodong-2023

          Cùng ngày, ban chấp hành công đoàn công ty đã mời cán bộ phòng kiểm tra an toàn vệ sinh lao động- khu công nghiệp Quỳnh Phụ cùng phối hợp tiến hành đào tạo, huấn luyện nội dung "Luật an toàn vệ sinh lao động " cho toàn thể cán bộ, công nhân viên mới của công ty.

shengli-antoanlaodong-2023

         8 giờ sáng, Sau khai mạc triển khai nội dung buổi huấn luyện, chị Trần Thị Thanh Thúy- nhân viên phòng Hành chính đã đào tạo nhân viên các nội dung về văn hóa doanh nghiệp của công ty, kỷ luật lao động, chính sách tiền lương và phúc lợi. Trong quá trình đào tạo, chị Thúy đã trao đổi hỏi đáp với nhân viên mới, trả lời các câu hỏi thắc mới của nhân viên mới đưa ra.

sehngli-antoanlaodong-2023

        Tiếp theo đó, Chị Nguyễn Thị Thủy nhân viên Phòng Giám sát đã tiến hành đào tạo về nhận thức an toàn vệ sinh lao động và quản lý sản xuất an toàn cho cán bộ công nhân viên mới.Trong bài giảng, Chị Thủy đã đưa ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động.

shengli-antoanlaodong-2023

        Sau buổi tập huấn, người lao động đã bày tỏ quan điểm nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động trong các hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo giảm thiểu tối đa, loại bỏ các vụ tai nạn lao động trong công ty.

shengli-anoanlaodong-2023

           Thông qua buổi tập huấn, người lao động đã hiểu hơn về văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động của công ty, đồng thời nâng cao ý thức sản xuất an toàn, đồng thời mong rằng trong thời gian tới công ty sẽ tổ chức nhiều hơn những buổi tập huấn và có nhiều hoạt động giao lưu, tương tác với người lao động hơn nữa.