Nhà xưởng KCN Fugiang - Bắc Giang

Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Nhà xưởng KCN Fugiang - Bắc Giang
Địa điểm KCN Vân Trung nằm trên trục đường quốc lộ 1A thuộc huyện Việt Yên và Yên Dũng tỉnh Bắc Giang
Tổng vốn đầu tư  
Quy mô Diện tích của Khu công nghiệp là 425,6 ha, giai đoạn I được đầu tư xây dựng với quy mô là 150 ha, giai đoạn II được đầu tư xây dựng 88,3ha. Ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp là các ngành nghề tổng hợp như công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị,bao bì, và các ngành sản xuất có liên quan.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

avatar
Ms: Nam Phương

DỰ ÁN NỔI BẬT