THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN
THÉP CUỘN TRÒN TRƠN

THÉP CUỘN TRÒN TRƠN

Chủng loại: CB240T , HPB300, SAE 1018

Đặc điểm: Bề mặt bóng, không trầy xước , không khuyết tật, không bavia , không nứt,...

Tiêu chuẩn: TCVN (Việt nam), GB ( Trung quốc), ASTM (Mỹ)

Đường kính: 6mm, 6.5mm, 8 mm, 10mm, 12mm, 14mm

Trọng lượng 1m:
Ф6=0.222 kg
Ф6.5=0.260kg
Ф8=0.395 kg
Ф10=0.617 kg
Ф12=0.888 kg
Ф14=1.21kg
Giá cả: Thương lượng