THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN
THÉP CUỘN VẰN

THÉP CUỘN VẰN

Chủng loại: CB300V, HRB400

Đặc điểm: Bề mặt bóng có vằn , không trầy xước , không khuyết tật, không bavia , không nứt, ...

Tiêu chuẩn: TCVN (Việt nam), GB ( Trung quốc)

Đường kính: 6mm, 8 mm, 10mm, 12mm, 14mm

Trọng lượng 1m:
Ф6=0.222 kg
Ф8=0.395 kg
Ф10=0.617 kg
Ф12=0.888 kg
Ф14=1.210kg
Giá cả: Thương lượng