NHẬN DIỆN SẢN PHẨM THÉP MỸ- VMS

LOGO THƯƠNG HIỆU
LOGO THƯƠNG HIỆU

Chữ S và chữ L được khắc nổi bật, viết tắt của ShengLi

 

CHỮ VMS
CHỮ VMS

Kí hiệu viết tắt của thương hiệu thép Mỹ-VMS

MÁC THÉP
MÁC THÉP

Chỉ khả năng chịu lực của sản phẩm thép.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm, có các loại kích cỡ từ 10-32,
tương đương với đường kính từ 10-32 mm.

NHẬN DIỆN QUA NHÃN MÁC SẢN PHẨM

Mặt trên tag sản phẩm

Mặt trên tag sản phẩm

Thể hiện thương hiệu thép Mỹ-VMS, dấu chứng nhận đạt tiêu chuẩn và thông tin nhà sản xuất.

Mặt dưới tag sản phẩm

Mặt dưới tag sản phẩm

Nêu rõ thông số của sản phẩm: Tiêu chuẩn, mác thép, kích cỡ, khối lượng, ngày sản xuất, ...